Drewno konstrukcyjne BSH

KARTA PRODUKTU

Klejenie drewna konstrukcyjnego BSH daje możliwość uzyskania większych przekrojów i długości, jest bardziej stabilne i wytrzymałe od drewna litego. Ponadto klejenie drewna zapobiega pęknięciom jakie powstają w drewnie litym. To oczywiście nie znaczy, że drewno klejone nie ma prawa pęknąć, aczkolwiek zdarza się to dość rzadko i są to najczęściej jedynie drobne pęknięcia powierzchniowe. Dodatkowym atutem konstrukcyjnego drewna klejonego BSH jest to, że nie pęcznieje i nie odkształca się tak jak drewno lite oraz jest bardziej odporne na działanie wilgoci i niekorzystnych warunków atmosferycznych.

 

Co to jest drewno konstrukcyjne BSH?

Drewno konstrukcyjne BSH to warstwowe klejone drewno konstrukcyjne. Produkuje się je w celu uzyskania długich elementów konstrukcyjnych, do budowy rozległych konstrukcji. Jest to zaawansowany technicznie produkt, który umożliwia osiągnięcie parametrów wytrzymałościowych odpowiednich dla praktycznie każdej konstrukcji. Długość pojedynczych elementów może sięgać przeszło 50 m.

Jak produkuje się drewno konstrukcyjne BSH?

Drewno konstrukcyjne BSH powstaje w wyniku naklejania na siebie kolejnych warstw lameli o określonych wymiarach. Z uwagi na długość pojedynczych elementów, przed sklejeniem kolejnych warstw produkuje się lamele o odpowiedniej długości. Proces produkcji lamel jest identyczny, jak w przypadku wytwarzania drewna konstrukcyjnego KVH – kolejne elementy są łączone ze sobą na mikrowczepy, aż do uzyskania elementów o oczekiwanej długości.

Długość i przekrój drewna konstrukcyjnego BSH dobiera się do parametrów wytrzymałościowych określonych przez konstruktora. Elementy mogą składać się z różnej ilości lamel. Wysokość pojedynczej lameli wynosi 40 mm, a minimalna szerokość to 80 mm.

Szerokość lamel można dostosować tak, aby otrzymać oczekiwane wymiary przekroju elementu BSH. Szerokość elementu zmienia się skokowo o 20 mm i w największych elementach konstrukcyjnych produkowanych w tej technice sięga nawet 30 cm.

Natomiast wysokość rośnie kolejno o wymiar wysokości pojedynczej lameli, czyli o 40 mm. Minimalna wysokość elementu BSH to 80 mm, kolejne mają 160, 200, 240 itd., aż do wartości granicznej sięgającej przeszło 2m.

Klasy drewna konstrukcyjnego BSH

Klejone warstwowo drewno konstrukcyjne, osiąga najlepsze parametry wytrzymałościowe spośród wszystkich drewnianych i drewnopochodnych materiałów konstrukcyjnych. Współcześnie stosuje się siedem klas wytrzymałościowych drewna klejonego, tj. GL20, GL 22, GL24, GL26, GL28, GL30 i GL32. Przy czym klasa GL 32 w produkcji seryjnej raczej nie występuje, ponieważ brakuje tarcicy o odpowiadającej jej parametrach w ilościach, jakie mogłyby uzasadnić uruchomienie linii produkcyjnej.

Do najpopularniejszych, a co za tym idzie szeroko dostępnych na rynku klas wytrzymałości drewna klejonego, zalicza się: GL24h, GL28c oraz GL30c. Na potrzeby konstrukcji takich jak:

  • domy szkieletowe,

  • więźba dachowa,

  • wiaty, altany, tarasy,

  • elewacje itp.

najczęściej stosuje się drewno konstrukcyjne BSH w klasie GL24.

Jak czytać oznaczenia klas drewna konstrukcyjnego BSH?

Klasa wytrzymałości drewna klejonego BSH jest określana symbolem literowo cyfrowym. Symbol GL oznacza drewno klejone, natomiast liczba po symbolu wytrzymałość elementu konstrukcyjnego na zginanie określoną w MPa. Często po liczbie oznaczającej wartość parametrów wytrzymałościowych w oznaczeniu dodaje się jeszcze małą literę h lub c. Symbol ten oznacza skład drewna konstrukcyjnego BSH, czyli:

  • litera h – oznacza zastosowanie do produkcji drewna jednorodnego (homogeneous),

  • litera c – to belki wytworzone przy zastosowaniu tarcicy o mieszanych parametrach wytrzymałościowych (combined).

Produkcja belek z lameli o różnej wytrzymałości umożliwia osiągnięcie znacznych oszczędności.

Jednocześnie okazuje się, że właściwe ułożenia lameli tak, aby w pasach zewnętrznych znajdowały się elementy o większej wytrzymałości, a w wewnętrznych o niższej nie ma istotnego wpływu na parametry wytrzymałościowe. Wytrzymałość na zginanie i ściskanie, jest taka jak w belkach jednorodnych. Stosunkowo niewielkie różnice obserwuje się natomiast w zakresie sprężystości na korzyść belek typu h.