Legary tarasowe

Jak wybrać legary pod taras?

Dobry taras to efektowna równa powierzchnia ze specjalnie przeznaczonych do tego celu desek, zabezpieczona w odpowiedni sposób. Pod spodem kryje się konstrukcja nośna, która odpowiada za wytrzymałość i udźwig naszego tarasu oraz chroni deski przed zawilgoceniem. Jak dobrać odpowiednie deski do naszego tarasu?

Legar pod taras i jego funkcje

Legary tworzą konstrukcję nośną tarasu, do której przykręca się deski tarasowe. Dobry legar powinien być odpowiednio dobrany do podłoża, na którym jest posadowiony.

Jako podstawowe funkcje legarów można wymienić:

  • przenoszenie sił wynikających z obciążenia tarasu,

  • zabezpieczanie desek przed zawilgoceniem i kontaktem z podłożem,

  • stanowią element, do którego przykręca się deski tarasowe.

Jak dobrać legary do podłoża?

Dobierając legary do podłoża, na którym mają być zastosowane, warto wziąć pod uwagę rozkład obciążeń przenoszonych na podłoże przez taras i jego obciążenie. Legary podparte punktowo i stanowiące konstrukcję nośną powinny być wyraźnie mocniejsze niż w pozostałych przypadkach.

W większości konstrukcji tarasowych legary są posadowione na:

  • trwałym podłożu,

  • stopach fundamentowych.

W przypadku legarów stosowanych na stopy fundamentowe, zdecydowanie lepiej wybrać belki o większej sztywności. Można zastosować też konstrukcję w postaci kratownicy, która lepiej przenosi obciążenia. Jednak sztywność i odpowiednia wytrzymałość to podstawa wieloletniej bezproblemowej eksploatacji.

Trzeba również pamiętać, że duże znaczenie ma powierzchnia tarasu i ilość punktów podparcia jego konstrukcji nośnej. Zdecydowanie bardziej komfortowe pod tym względem jest posadowienie legarów i tworzonej przez nie konstrukcji nośnej na przygotowanym trwałym podłożu.

Jak położyć legary

Dobra konstrukcja nośna tarasu zapewnia mu odpowiednią nośność oraz właściwe podparcie desek. Warto mieć na uwadze, że niepodparta przestrzeń pomiędzy legarami powoduje większe obciążenie desek tarasowych. Zbyt duży rozstaw legarów będzie powodował uginanie się desek.

Z kolei intensywnie pracujące deski będą przenosić obciążenie na wkręty montażowe. W konsekwencji może dojść do wypaczenia połączeń, poluzowania desek i ich uszkodzenia. Sprężynujące deski zużywają się o wiele szybciej. W skrajnych przypadkach może dojść do złamania deski.

Aby uniknąć sytuacji niebezpiecznych i konieczności poprawiania konstrukcji, warto kierować się określonymi zasadami w konstruowaniu konstrukcji nośnych tarasów. Legary powinny być rozmieszczone w równych odstępach mniej więcej co 60 do 30 cm. Im mniejsza odległość pomiędzy legarami, tym cieńsze deski tarasowe można zastosować.

Układając legary, trzeba pamiętać także o wysokości gotowej podłogi tarasu. Dobrą praktyką jest osadzenie jej nieco niżej, niż ma to miejsce w przypadku sąsiadujących pomieszczeń. Warto też pamiętać o zachowaniu spadku w kierunku ogrodu. Dzięki temu na tarasie krócej będzie zalegać śnieg i lód oraz woda.

Kupując legary, warto pamiętać o tym, że powinny być zaimpregnowane we właściwy dla danego gatunku drewna sposób. Ochrona przed wilgocią i szkodnikami jest niezwykle istotna w przypadku konstrukcji na wolnym powietrzu, które nie są chronione przed zawilgoceniem.